Nordic Light Art Gallery

At Nordic Light, we host four exhibitions each year. The largest exhibition is our festival exhibition, showing the works of around 20–30 invited photographers. In addition, we also have exhibitions with the Kristiansund Photo Historic Association, Camera Clubs, High Schools, Photography Schools and much more. This opens at the annual Nordic Light International Festival of Photography and is open the following summer.

The rest of the year we have three other exhibitions, smaller in size, related to different projects that we are part of, such as our Photo Artist Residency and a project aimed to help young artists get their first exhibitions and their careers going called "Fra Gråpapir til Galleri".

All our exhibitions (with a few exceptions) are sales exhibitions.

Scroll nedover for informasjon på norsk

 

 

gallery Opening hours

2OTH of June–31st of August 2017

 

Tuesdays: 12.00–15.00 & Thursdays: 15.00–18.00

Entrance: 100 NOK

We are open upon request outside of the official opening hours.
If you are a group, we can also arrange guided tours in the gallery upon request.

For any requests, please contact us by email nle@nle.no or by phone +47 984 85 551

 

 

The festival show 2017

open from 2OTH of June–31st of august

 
 
 
 

Artists in the exhibition

Mona Kuhn, Jane Evelyn Atwood, Helge Skodvin, Jodi Bieber,

John Swannell, Todd Hido, Lena Stjernström, Knut Bry,

Siri Dannevig,  Mário Macilau, Peter Turnley, Morten Løberg,

Boe Marion, Elina Brotherus, Lene Marie Fossen,

Lucas Foglia, French Cowboy, Iké Udé

 

 

Upcoming Exhibitions

Fall 2017 / SPring 2018

 

Fall exhibition 2017: 14.09.17–14.10.17

Artist(s): Anna Adaamo (AiR) & Ola Alnæs (GtG)

December exhibition 2017: December 2017

Artist: TBA

Opera week exhibition 2018: February 2018

Artist(s): Artist in Residence (Air)

Festival exhibition 2018: 25.04–29.04.18

Artists to be announced.

 

Norsk informasjon


 
 

NORDIC LIGHT KUNSTGALLERI 

Nordic Light har fire utstillinger hvert år. Det største utstillingen er festivalutstillingen, som viser verker til 20-30 inviterte fotografer. I tillegg stiller vi ut bilder fra Kristiansund fotohistoriske forening, kameraklubber, videregående skole, fotoskoler mv. Utstillingene åpner i forbindelse med den årlige Nordic Light International Festival of Photography i april/mai og holder åpent gjennom sommeren. 

Ellers i året har vi tre mindre utstillinger relatert til ulike prosjekter vi deltar i, for eksempel Photo Artist Residency og prosjektet "Fra gråpapir til galleri", som skal hjelpe unge kunstere med sin første utstilling og stimulere den videre karrieren. 

Alle våre utstillinger er med få unntak salgsutstillinger.

ÅPNINGSTIDER GALLERI

2O. JUNI – 31. AUGUST 2017
INNGANG: 100 NOK

Vi holder åpent på forespørsel utenom de offisielle åpningstidene. 
For grupper kan vi også tilby guidet omvisning i galleriet på forespørsel.

For henvendelser, kontakt oss på e-post nle@nle.no eller telefon +47 984 85 551


FESTIVALutstilling 2017

åpen fra 20. juni – 31. AUGUST

FOTOGRAFER SOM STILLER UT

MONA KUHN, JANE EVELYN ATWOOD, HELGE SKODVIN, JODI BIEBER,

JOHN SWANNELL, TODD HIDO, LENA STJERNSTRÖM, KNUT BRY,

SIRI DANNEVIG,  MÁRIO MACILAU, PETER TURNLEY, MORTEN LØBERG,

BOE MARION, ELINA BROTHERUS, LENE MARIE FOSSEN,

LUCAS FOGLIA, FRENCH COWBOY, IKÉ UDÉ


KOMMENDE UTSTILLINGER

HØSTEN 2017 / VÅREN 2018
 

HØSTUTSTILLING 2017: 14.09.17–14.10.17

Fotografer: Anna Adaamo (Artist in Residence) og Ola Alnæs (Fra gråpapir til galleri)

DECEMBERUSTILLING 2017: DESEMBER 2017

Fotograf: TBA

OPERAUTSTILLING 2018: FEBRUAR 2018

Fotograf(er): Artist in Residence (Air)

FESTIVALustilling 2018: 25.04.18–29.04.18

Fotografer presenteres senere.